Herroepingsrecht

Indien u een consument bent, die bij de aanschaf van producten of diensten via onze website niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft u (als u aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoet) het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst voor de aanschaf van producten of diensten via onze website te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, (het laatste onderdeel van) de bestelde goederen ontvangt.

Voor de uitoefening van het herroepingsrecht gelden voorwaarden die u kunt nalezen in onze Algemene Voorwaarden (artikel 8) op de website.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Voor bestellingen bij MEDIONshop kunt u binnen 30 dagen na levering contact opnemen via:

Medion B.V.

John F. Kennedylaan 16a

5981 XC Panningen

Tel. 0800-020 1281 (Gratis)

Email: info@medionshop.nl

Termijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw verklaring betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóórdat de herroepingstermijn van 30 kalenderdagen is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons – terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

 

Procedure terugsturen goederen

Voor het gratis en correct retourneren dient u contact op te nemen met de klantenservice:

  • – Bel met 0800 – 020 1281 (Gratis) voor het aanvragen van een retourvoucher
  • – Stuur een email naar info@medionshop.nl
  • – Mail via het e-mail contactformulier

U krijgt dan vervolgens gedetailleerde informatie over hoe het product geretourneerd dient te worden.

Wij zullen dan de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

U kunt de producten ook zonder contact op te nemen met de klantenservice retourneren binnen de bedenktermijn als uw wens tot herroeping maar is bijgevoegd in het pakket. Let er wel op dat in dat geval de kosten voor het terugzenden voor u zijn en dat het product buiten de RMA-procedure valt. Omdat het risico voor het terugzenden van het product bij u ligt, is het mogelijk dat artikelen kwijtraken en ontraceerbaar zijn. Wij verzoeken u daarom ook met klem om contact op te nemen met de klantenservice indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht.

De volledige retourprocedure vind u hier

Je kunt ons ook hier bezoeken
Artikels vergelijken

Draai a.u.b. je toestel naar portret-modus.