Privacy policy MEDION B.V.

 

MEDION B.V. (met maatschappelijk zetel te 5981 XC Panningen (Nederland), John F. Kennedylaan 16a, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12045475 – hierna: “Medion” of “wij”) hecht veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Wij zijn verheugd met uw bezoek aan onze website en met uw interesse in onze onderneming en onze producten en diensten. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en willen dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan onze websites. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid waar wij bij al onze bedrijfsprocessen rekening mee houden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens die wij verzamelen door het gebruik van de websites van MEDION in Nederland en België, die op internet te bereiken zijn via www.medion.com/nl, www.medion.com/nl/shop, www.medion.nl, www.medionshop.nl, www.medion.com/be, www.medion.com/be/shop, www.medionshop.be (en alle daaraan onderliggende internetpagina’s), hierna aan te duiden als de “Websites” en elk afzonderlijk als de “Website“, alsmede op elke overeenkomst die met ons wordt aangegaan voor de verkoop en levering van producten of diensten die via de Websites worden aangeboden.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt als u de Websites bezoekt en producten of diensten bestelt en wat wij met die gegevens doen. Wij vragen u daarom deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Medion is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Welke gegevens verwerken we over u?

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Artikel 3 – Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Artikel 4 – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Artikel 5 – Uw rechten

Artikel 6 – Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Artikel 7 – Specifieke verwerkingsactiviteiten

 

Artikel 1 Welke gegevens verwerken we over u?

Medion verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

 • Klantgegevens en transactiegegevens na aankoop via Websites – Als u een product of dienst van Medion aanschaft via een Website, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam, voornaam, adresgegevens (inclusief eventueel alternatief adres voor de levering van bestelde producten en diensten), e-mailadres, telefoonnummer (en eventueel faxnummer), de ordernummers van uw bestellingen, de betalingskenmerken van de bestellingen, de datum van bestellingen, de betrokken goederen/diensten die werden aangekocht, de aankoopbedragen van de aangekochte goederen en diensten en eventuele andere persoonsgegevens die u bijkomend aan ons overmaakt.

 

 • Klantgegevens en transactiegegevens na aanmaken van een account op een Website – Als u een account aanmaakt op een Website, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam, voornaam, adresgegevens (inclusief eventueel alternatief adres voor de levering van bestelde producten en diensten), e-mailadres, telefoonnummer (en eventueel faxnummer), de ordernummers van uw bestellingen, de betalingskenmerken van de bestellingen, de datum van bestellingen, de betrokken goederen/diensten die werden aangekocht, de aankoopbedragen van de aangekochte goederen en diensten en eventuele andere persoonsgegevens die u bijkomend aan ons overmaakt.

 

 • Communicatiegegevens – Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de persoonsgegevens die u zelf vrijgeeft.

 

 • Cookies – Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden. Of en welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, hangt af van welke gebieden en functies van onze websites u gebruikt en of u toestemming geeft voor het gebruik van cookies die niet technisch noodzakelijk zijn in ons toestemmingsbeheerplatform. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden over de cookies die we plaatsen vindt u hier.

 

Artikel 2 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Klantgegevens na aankoop via Websites – om een met u gesloten overeenkomst voor de levering van producten en diensten uit te voeren, met als rechtsgrond de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

 • Klantgegevens en transactiegegevens na aanmaken van een account op een Website – om uw account op onze website te beheren en voor de levering van uw bestelgeschiedenis, met als rechtsgrond de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Het aanmaken van een account is niet verplicht. U kunt uw account ook op ieder ogenblik verwijderen.

 

 • Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen en dus de afhandeling van vragen en eventuele klachten, met als rechtsgrond de noodzakelijkheid voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

 

 • Communicatiegegevens – deze persoonsgegevens worden eveneens verwerkt voor analyse- en trainingsdoeleinden ter verbetering van onze dienstverlening, met als rechtsgrond de noodzakelijkheid voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens worden eerst geanonimiseerd.

 

 • Communicatiegegevens – deze persoonsgegevens worden eveneens verwerkt om u informatie over onze actuele aanbiedingen toe te zenden, bijvoorbeeld via onze elektronische nieuwsbrief, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

 

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wenst dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon (de contactgegevens staan op de Websites).

 

Cookies – om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden over de cookies die we plaatsen vindt u hier.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en via welke bepaalde informatie stroomt naar de entiteit die de cookie instelt (in dit geval door ons). Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om de prestaties van de website te analyseren door middel van cookies die helpen onze website te verbeteren door ons geaggregeerde statistieken te verstrekken over het aantal bezoekers van een pagina, welke delen van een pagina het meest worden bekeken en de stad of locatie van gebruikers. Deze kunnen worden geïnstalleerd door externe analytics providers die door ons zijn gecontracteerd. Deze cookies identificeren u niet persoonlijk. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer afleveren. Zij maken het Internetaanbod in het algemeen alleen maar gebruiksvriendelijker en doeltreffender. MEDION gebruikt de volgende soorten cookies: tijdelijke cookies en blijvende cookies.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.

Blijvende of permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Let op: de meeste browsers bieden verschillende manieren om uw privacy te beschermen. U kunt bijvoorbeeld first-party cookies toestaan maar third-party cookies blokkeren of gewaarschuwd worden telkens wanneer een website een cookie wil installeren. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies op deze manier betekent dat het niet mogelijk is om nieuwe cookies te plaatsen. Het voorkomt echter niet dat eerder ingestelde cookies op uw apparaat blijven werken totdat u alle cookies in uw browserinstellingen hebt verwijderd. De instructies voor het beheer van cookies op uw browser vindt u meestal onder de helpfunctie van de browser of in de gebruiksaanwijzing van uw smartphone of het stationaire of mobiele product dat u gebruikt voor internettoegang.

Daarnaast gebruiken wij cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account of aparte individuele toegang tot onze aanbiedingen hebt. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. Bovendien gebruiken wij zogenaamde HTML5-opslagobjecten die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, onafhankelijk van de browser die u gebruikt, en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bijvoorbeeld voor Mozilla Firefox of de Adobe Flash Killer Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken.

 

Artikel 3 Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

In principe delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan de mensen die voor ons werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:

 • u;
 • uw werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer uw werkgever onze leverancier of klant is);
 • onze medewerkers en leveranciers: uw persoonsgegevens zijn in de regel alleen beschikbaar voor medewerkers van Medion indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken;
 • overheids- of gerechtelijke autoriteiten voor zover wij verplicht zijn om hen uw persoonsgegevens toe te zenden, dus enkel op basis van een wettelijke verplichting;
 • Gelieerde ondernemingen: uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de aan Medion gelieerde ondernemingen binnen de Medion groep (moederbedrijf, dochterbedrijven, zusterbedrijven), maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verzonden. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer u of uw werkgever, als klant of leverancier, vestigingen buiten de EER heeft waarmee wij moeten communiceren. Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bijvoorbeeld door het afsluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie).

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

Artikel 4 Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van cookies staan in de cookielijst vermeld.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van een contractuele relatie met u of de organisatie die u vertegenwoordigt, bewaren wij voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 7 jaar daarna.

 

Artikel 5 Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, geniet u een aantal rechten die u op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer u een recht wilt uitoefenen, wij u om een identiteitsbewijs zullen vragen. Wij doen dit om te voorkomen dat wij een inbreuk in verband met persoonsgegevens tegenkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als u en een recht in uw naam uitoefent.

 • U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Houd er rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren en aan te vullen als u kunt aantonen dat uw persoonsgegevens die wij verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn.
 • U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen, d.w.z. u heeft ons geen toestemming gegeven en wij hebben ze niet nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, hebt u het recht om u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij u uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld onze veiligheidsbelangen, vragen wij u om uw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moeten wij uw omstandigheden afwegen tegen onze belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.
 • U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.
 • Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen via:

 • Nederland: met betrekking tot de Nederlandse Websites kunt u voor uw vragen, opmerkingen en verzoeken per email contact opnemen met medionshop-nl@medion.com, of telefonisch op het nummer 0800 – 0201281.
 • België: met betrekking tot de Belgische Websites kunt u voor uw vragen, opmerkingen en verzoeken per email contact opnemen met medionshop-be@medion.com, of telefonisch op het nummer 0800 – 49909.

Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Wij kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van ons, onevenredig zou kunnen schaden.

In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij uw aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

In Nederland is dit:

De Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Tel : +31 (0)708888500

In België is dit:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)22744800

contact@apd-gba.be.

 

Artikel 6 Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die wij verwerken zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze stappen omvatten onder meer de beperking van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die wij u hebben meegedeeld. We hebben ook technische en organisatorische maatregelen genomen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en processen te beveiligen.

Zo zijn de medewerkers van Medion onder meer verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Medion gebruikt bij haar online dienstverlening SSL-dataversleuteling (Secure Socket Layer). Daarbij wordt het dataverkeer tussen uw internetbrowser en de servers van Medion versleuteld, zodat niemand uw gegevens kan inzien. De veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd. Vanzelfsprekend bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van eventuele gebruikersnamen en paswoorden die u bij gebruik van onze Websites aanwendt.

In geen geval kan Medion aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Medion behoudt zich het recht voor om haar privacy policy te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Wijzigingen in onze privacy policy worden op de Websites bekendgemaakt. Zo bent u er altijd van op de hoogte welke gegevens wij van u verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke voorwaarden.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 28 januari 2022.

 

Je kunt ons ook hier bezoeken
Artikels vergelijken

Draai a.u.b. je toestel naar portret-modus.