Richtlijnen voor gebruik van de MEDION website

Deze richtlijnen zijn van toepassing op het gebruik van de website van Medion B.V., die op internet te bereiken is via www.medion.com/nlwww.medion.nl en www.medionshop.nl (en de daaraan onderliggende internetpagina’s), hierna aan te duiden als de “Website“.

De Website is eigendom van MEDION B.V. (hierna: “MEDION“), gevestigd aan de John F. Kennedylaan 16a te (5981 AC) Panningen.

MEDION runt via de Website een online shop, waar onder meer elektronische apparatuur, hardware- en softwareproducten, content producten en gerelateerde diensten worden aangeboden.

Met betrekking tot de via de Website aangeboden producten en diensten en alle informatie die op de Website wordt vermeld, gelden de volgende richtlijnen:

  • Beschikbaarheid en levertijden van producten en diensten gelden onder voorbehoud van bevestiging door MEDION.
  • Specificaties (inclusief eventuele afbeeldingen) van producten en diensten zijn indicatief en MEDION garandeert niet dat de betreffende producten of diensten steeds daaraan beantwoorden.
  • MEDION betracht de uiterste zorg bij het formuleren van een aanbieding van producten of diensten via de Website maar garandeert niet dat de informatie op de Website steeds juist en volledig is en dat in genoemde prijzen, specificaties of andere informatie met betrekking tot deze producten en diensten geen fouten, onvolledigheden of verschrijvingen staan. Fouten, onvolledigheden of verschrijvingen kunnen door MEDION steeds, ook na een bestelling, worden hersteld.
  • Aanbiedingen gelden slechts voor de Nederlandse markt.
  • Tenzij uitdrukkelijk anderszins door MEDION aangegeven, staat MEDION er niet voor in dat op de Website aangeboden producten of diensten geschikt zijn voor enig bepaald doel.
  • De Website en daarop geplaatste informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door bezoekers van de webshop van MEDION en het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDION niet toegestaan om de Website of daarop geplaatste informatie voor enig ander doel aan te wenden, waaronder (zonder beperking) het openbaar maken, kopiëren, opslaan, dan wel bij of vanuit andere websites insluiten van (enig onderdeel van) de Website of de daarop geplaatste informatie.
  • MEDION staat niet in voor de voortdurende beschikbaarheid of het ongestoorde gebruik van de Website. MEDION aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (de inhoud van of rechten ten aanzien van) door derden op de Website geplaatste informatie of voor (de inhoud van of rechten ten aanzien van) websites van derden waarnaar vanuit de Website toegang kan worden verkregen.
  • Behoudens voor zover uitdrukkelijk anderszins wordt aanvaard door MEDION in een overeenkomst tot levering van producten of diensten, sluit MEDION alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei (directe of indirecte) schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of daarop geplaatste informatie.

 Omgang met (persoons)gegevens

MEDION kan bij uw gebruik van de Website (persoons)gegevens verzamelen en verwerken, onder meer door het plaatsen van cookies. MEDION zal daarbij handelen in overeenstemming met de Privacyverklaring van MEDION die op de Website is in te zien en met de Nederlandse wet- en regelgeving.