PRIVACYVERKLARING VAN MEDION.COM Juli 2014

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website van Medion B.V. (hierna: “MEDION”), die op internet te bereiken is via www.medion.com/nl, www.medion.nl en www.medionshop.nl (en de daaraan onderliggende internetpagina’s), hierna aan te duiden als de “Website”, alsmede op elke overeenkomst die met MEDION wordt aangegaan voor de verkoop en levering van producten of diensten die via de Website worden aangeboden.

MEDION is gevestigd op de John F. Kennedylaan 16a te (5981 XC) Panningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12045475.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke gegevens van u door MEDION worden verzameld en verwerkt als u de Website bezoekt en producten of diensten bestelt en wat MEDION met die gegevens doet. Indien u van mening bent dat deze privacyverklaring ontoereikend is, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar medionshop-nl@medion.com.

MEDION is verheugd met uw bezoek aan de Website en met uw interesse in onze onderneming en onze producten en diensten. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en willen dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan al onze websites. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid waar wij bij al onze bedrijfsprocessen rekening mee houden.

Houdt u er rekening mee dat de Website links naar websites van andere aanbieders kan bevatten, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. MEDION is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen. MEDION raadt u aan het privacybeleid van de betreffende websites te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijze waarop deze derde partijen persoonsgegevens verwerken.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Als u de Website bezoekt, hebben wij in de regel geen persoonsgegevens van u nodig. Met behulp van functionele cookies worden alleen het door uw computer of mobiele apparaat gebruikte IP-adres, de datum en tijd, uw browsertype, uw besturingssysteem en de door u bekeken pagina’s opgeslagen. Een gevolgtrekking naar uw persoon is uitgesloten. De in logbestanden automatisch verkregen gegevens van uw bezoek aan de Website worden alleen voor statistische en beveiligingstechnische doeleinden verwerkt. Meer informatie over cookies treft u verderop in deze privacyverklaring.

Op de Website worden via technologie van derden, zoals eTracker GmbH (www.etracker.de), gegevens in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen ten behoeve van marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen opgesteld. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van onze Website persoonlijk te identificeren.

Andere persoonsgegevens (naam, adres en contactgegevens) hebben wij alleen nodig wanneer u een bestelling plaatst, direct contact met ons opneemt of wanneer u zich wilt aanmelden voor een nieuwsbrief of een gesloten gebruikersgroep. In deze gevallen volgt de verzameling van deze noodzakelijke gegevens binnen uw invloedssfeer. Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij uw naam en adresgegevens, eventuele contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw klantgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestellinggegevens (product, aantal, prijs) van dat moment.

MEDION verwerkt uw gegevens om een eventueel met u gesloten overeenkomst voor de levering van producten en dienst uit te voeren en om u, als u daarmee hebt ingestemd, informatie over onze actuele aanbiedingen en prijzen toe te zenden. Ook is het mogelijk dat MEDION wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken aan een toezichthoudende instantie. Daarnaast bieden wij vooraanstaande partners de mogelijkheid om u, binnen de kaders van de wet, informatie en aanbiedingen te doen toekomen. Natuurlijk kunt u op ieder moment bij ons het verdere gebruik van uw gegevens voor marketing en marktonderzoek verbieden.

Inzet van cookies

Zoals aangegeven in de cookie banner gebruikt Medion cookies en vergelijkbare technologie, op de Nederlandse website van Medion die bereikbaar is via www.medion.com/nl/shop en www.medion.nl, alsmede alle onderliggende webpagina’s (hierna gezamenlijk te noemen: de “Website”).
Toestemming
De Nederlandse wet vereist dat uw voorafgaande toestemming wordt verkregen voor het plaatsen van sommige (niet-functionele) cookies die door Medion worden gebruikt. Door de cookie banner op de Website te sluiten of door gebruik te blijven maken van de Website (bijvoorbeeld door te klikken op een link op de Website), gaat u akkoord met het plaatsen van alle in deze cookie policy beschreven cookies. Voor alle duidelijkheid, u heeft nog geen toestemming gegeven voor het plaatsen van niet-functionele cookies door het openen van deze cookie policy. Indien u niet instemt met het plaatsen van alle genoemde cookies, dan dient u geen verder gebruik te maken van de Website.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die op uw randapparaat (computer, tablet, mobiele telefoon) kunnen worden opgeslagen als u de Website bezoekt. Deze informatie kan op de Website of op websites van derden worden uitgelezen, bijvoorbeeld om een website af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker, om te bepalen vanuit welk land de gebruiker een website raadpleegt, om vast te stellen welke websites en links een gebruiker raadpleegt en om getoonde advertenties beter op het gedrag van bezoekers te kunnen afstemmen. [Voor dezelfde doeleinden maakt Medion, naast cookies, ook gebruik van zogenaamde web beacons en Javascript. Web beacons zijn kleine afbeeldingen op een webpagina die onzichtbaar zijn voor de gebruiker en waarmee het bezoek en het gebruik van een webpagina kunnen worden gemeten. Javascript is een klein softwareprogramma dat op uw randapparatuur wordt geplaatst en daar kan worden uitgevoerd. Web beacons en Javascript worden in deze cookie policy verder ook aangeduid als “cookies”.]

Welke cookies gebruikt Medion?
Hieronder zijn de typen cookies beschreven die tijdens een bezoek aan de Website geplaatst kunnen worden.
1. Process cookies:
deze functionele cookies laten u de Website gebruiken op een wijze die u zou verwachten, zoals de mogelijkheid om te navigeren langs de verschillende pagina’s van de Website. De cookies herkennen uw browsertype en kunnen de weergave van pagina’s binnen de Website dienovereenkomstig aanpassen. Zonder deze cookies zou de Website niet naar behoren functioneren. Deze cookies worden doorgaans automatisch verwijderd van uw apparaat wanneer u de Website verlaat.

2. Preference cookies:
deze functionele cookies laten de Website informatie onthouden die u actief verschaft met betrekking tot de wijze waarop de Website eruit moet zien, zoals de door u ingestelde taalvoorkeur, de tekstgrootte of de regio van waaruit u de Website bezoekt. Deze cookies worden normaliter permanent op uw apparaat opgeslagen, zodat de Website uw voorkeuren herkent bij uw eerstvolgende bezoek. Zonder deze cookies zou de Website wel werken, maar profiteert u niet van alle geboden functionaliteit.

3. Session state cookies:
deze cookies kunnen informatie verzamelen over hoe bezoekers de Website gebruiken, bijvoorbeeld door vast te stellen welke pagina’s vaak worden bezocht, of de pagina’s functioneren als bedoeld en of foutmeldingen worden gegenereerd. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om (op anonieme basis) te bepalen of “aanklikbare” advertenties op de Website (voor zover die er zijn) worden aangeklikt. Deze cookies worden permanent op uw apparaat opgeslagen om uw browserervaring te verbeteren.

4. Analytics cookies:
deze cookies verschaffen Medion informatie over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van de Website, bijvoorbeeld door te meten hoe lang gebruikers op de Website aanwezig blijven en de bron te bepalen van waaruit de Website wordt bezocht. Normaliter wordt deze informatie op geaggregeerde, anonieme basis verzameld. Voor zover deze cookies individuele IP-adressen onderscheiden, zijn deze adressen uitsluitend aan Medion bekend en worden zij aangewend om de dienstverlening door Medion te verbeteren. Medion gebruikt de volgende soorten analytics cookies: Google analytics, Adtech, Yahoo analytics en Webtrekk.

5. Advertising cookies:
deze cookies kunnen door Medion worden gebruikt om advertenties op het online gedrag van bezoekers af te stemmen en daarmee meer aantrekkelijke, gerichte advertenties aan bezoekers te kunnen tonen op de Website en op websites van partners van Medion. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bepalen wanneer een bezoeker bepaalde content op de Website gebruikt (aanklikt) en vervolgens al dan niet de website van een derde-adverteerder bezoekt (zogenaamde conversie cookies). De cookies kunnen ook helpen om advertenties beter te laten aansluiten op de voorkeuren van bezoekers.

De volgende advertising cookies worden door Medion en derden op de Website gebruikt: Ad Spirit, Adition, Adverserve, Appnexus, Criteo, DcstormiQ, Doubleclick, Drawbridge, Ekomi, Facebook, Google Dynamic Remarketing, MIG, Reklam store, Smart Adserver, Tapad, Teads en XaXis.
6. Social Media cookies:
deze cookies worden geplaatst door de hieronder genoemde social media partijen met wie Medion samenwerkt om de inhoud van de Websites makkelijk te kunnen delen met anderen. Voor informatie over de cookies die deze social media partijen plaatsen verwijzen wij naar de websites van de betrokken partijen: Google+, facebook, twitter en youtube,
Op deze cookie lijst staan de cookies die Medion op de Website gebruikt. Hoewel Medion zich inspant om de lijst up-to-date te houden, kan het zijn dat de lijst niet steeds geheel actueel is. Wij adviseren u om de lijst van tijd tot tijd opnieuw te raadplegen.

Cookie instellingen wijzigen
In uw internet browser kunt u instellen welke cookies u wenst te accepteren en welke niet. Die instellingen moet u voor elk van uw randapparaten en browsers instellen. Let op: als u de aanvaarding van cookies helemaal uitschakelt, zullen uw gebruikersnamen en wachtwoorden op geen enkele website meer worden onthouden en zullen bepaalde websites wellicht niet meer behoorlijk kunnen worden gebruikt. Op welke wijze u de instellingen kunt aanpassen verschilt per type browser. [Voor de meest gangbare browsers verwijzen wij u naar de volgende links: [].]

Aanpassingen van deze cookie policy
Medion zal deze cookie policy van tijd tot tijd kunnen aanpassen zonder u daarvan voorafgaand bericht te zenden, bijvoorbeeld omdat de Website wordt aangepast of de toepasselijke regelgeving wijzigt. Aanpassingen van de cookie policy worden van kracht zodra zij op de Website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan de cookie policy regelmatig te raadplegen om van eventuele aanpassingen op de hoogte te zijn. Door gebruik te blijven maken van de Website gaat u akkoord met eventuele aanpassingen van de cookie policy.
Veiligheid
MEDION treft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens die u aan ons verschaft te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, verstoring of toegang door onbevoegde personen. Vanzelfsprekend bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van eventuele gebruikersnamen en passwords die u bij gebruik van onze Website aanwendt. De veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd. De (interne en externe) medewerkers van MEDION zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens.
MEDION gebruikt bij haar online dienstverlening SSL-dataversleuteling. SSL staat voor Secure Socket Layer. SSL-dataversleuteling is een op het internet ingezet versleutelingssysteem ter beveiliging van de gegevens die u met onze Website uitwisselt. Daarbij wordt het dataverkeer tussen uw internetbrowser en de servers van MEDION versleuteld, zodat niemand zomaar uw gegevens kan inzien.
Bekendmaking van wijzigingen
MEDION behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Wijzigingen in onze privacyverklaring worden op de Website bekend gemaakt. Zo bent u er altijd van op de hoogte welke gegevens wij van u verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden.

(Medion B V – Privacyverklaring (juli 2014) 94400-4-6772 v0 7)