Nederlands

PRIVACYVERKLARING VAN MEDION

 

 1. INLEIDING

MEDION B.V. (hierna: “MEDION“) is verheugd met uw bezoek aan haar website en met uw interesse in onze onderneming en onze producten en diensten. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en willen dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan onze websites. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid waar wij bij al onze bedrijfsprocessen rekening mee houden.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens die MEDION verzamelt door het gebruik van de websites van MEDION in Nederland en België, die op internet te bereiken zijn via www.medion.com/nl, www.medion.com/nl/shop, www.medion.nl, www.medionshop.nl, www.medion.com/be, www.medion.com/be/shop, www.medionshop.be (en alle daaraan onderliggende internetpagina’s), hierna aan te duiden als de “Websites” en elk afzonderlijk als de “Website“, alsmede op elke overeenkomst die met MEDION wordt aangegaan voor de verkoop en levering van producten of diensten die via de Websites worden aangeboden.

 

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens van u door MEDION worden verzameld en verwerkt als u de Websites bezoekt en producten of diensten bestelt en wat MEDION met die gegevens doet. Wij vragen u daarom deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

MEDION is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. MEDION is gevestigd op de John F. Kennedylaan 16a, 5981 XC Panningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12045475.

 

Houdt u er rekening mee dat de Websites links naar websites van andere aanbieders kunnen bevatten, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. MEDION is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen. MEDION raadt u aan het privacy beleid van de betreffende websites te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijze waarop deze derde partijen persoonsgegevens verwerken.

 

 1. HOE VERZAMELT MEDION PERSOONSGEGEVENS?

MEDION kan uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen:

 

 1. door het plaatsen van cookies bij een bezoek aan de Websites;

 

 1. doordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals bij de koop van producten of diensten, het aanmaken van een account op de Websites, het registreren voor onze elektronische nieuwsbrief, of als u contact met ons opneemt.

 

 1. COOKIES

 

Zoals aangegeven in de cookie banner op de Websites gebruikt MEDION cookies en vergelijkbare technologie bij uw bezoek aan de Websites. In de cookie banner wordt u de keuze gegeven om alleen basiscookies te aanvaarden of alle cookies. Hieronder wordt uitgelegd om welke cookies het gaat.

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die op uw randapparaat (computer, tablet, mobiele telefoon) kunnen worden opgeslagen als u de Websites bezoekt. Deze informatie kan door MEDION worden uitgelezen, bijvoorbeeld om de Websites af te stemmen op de taalvoorkeuren van de gebruiker, om te bepalen vanuit welk land de gebruiker de Websites raadpleegt, om vast te stellen welke links op de Websites een gebruiker raadpleegt (aanklikt) en om getoonde advertenties beter op het gedrag van bezoekers te kunnen afstemmen. Voor dezelfde doeleinden maakt MEDION, naast cookies, ook gebruik van zogenaamde web beacons en Javascript. Web beacons zijn kleine afbeeldingen op een webpagina die onzichtbaar zijn voor de gebruiker en waarmee het bezoek en het gebruik van een webpagina kunnen worden gemeten. Javascript is een klein softwareprogramma dat op uw randapparatuur wordt geplaatst en daar kan worden uitgevoerd. Web beacons en Javascript worden in deze privacyverklaring verder ook aangeduid als “cookies”.

 

Cookielijst

 

Een overzicht van de cookies die MEDION op de Websites gebuikt kunt u terugvinden in onze cookielijst. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen basiscookies en andere (niet-functionele) cookies. Dat onderscheid wordt hieronder nader toegelicht. Door MEDION gebruikte cookies kunnen van tijd tot tijd wijzigen en wij adviseren u dan ook om de cookielijst regelmatig te raadplegen.

 

Basiscookies

 

Basiscookies worden ook wel aangeduid als functionele cookies. Deze cookies dienen in de eerste plaats om het gebruik van een Website mogelijk te maken op een wijze die is afgestemd op uw randapparaat en browsergegevens. Met behulp van deze cookies worden alleen het door uw computer of mobiele apparaat gebruikte IP-adres, de datum en tijd, uw browsertype, uw besturingssysteem en de door u bekeken pagina’s opgeslagen. Een gevolgtrekking naar uw persoon is uitgesloten. De in logbestanden automatisch verkregen gegevens van uw bezoek aan een Website worden alleen voor statistische en beveiligingsdoeleinden verwerkt.

 

MEDION gebruikt de volgende typen basiscookies. Een specifiek overzicht treft u in de cookielijst.

 

 1. Process cookies

Deze functionele cookies laten u de Websites gebruiken op een wijze die u zou verwachten, zoals de mogelijkheid om te navigeren langs de verschillende pagina’s van de Websites. De cookies herkennen uw browsertype en kunnen de weergave van pagina’s binnen de Websites dienovereenkomstig aanpassen. Zonder deze cookies zou een Website niet naar behoren functioneren. Deze cookies worden doorgaans automatisch verwijderd van uw apparaat wanneer u een Website verlaat.

 1. Preference cookies

Deze functionele cookies laten een Website informatie onthouden die u actief verschaft met betrekking tot de wijze waarop de Website eruit moet zien, zoals de door u ingestelde taalvoorkeur, de tekstgrootte of de regio van waaruit u een Website bezoekt.  Deze cookies worden normaliter permanent op uw apparaat opgeslagen, zodat een Website uw voorkeuren herkent bij uw eerstvolgende bezoek. Zonder deze cookies zou een Website wel werken, maar profiteert u niet van alle geboden functionaliteit.

 1. Session state cookies/ analytische cookies

Deze cookies kunnen op geaggregeerde, anonieme basis informatie verzamelen over hoe bezoekers een Website gebruiken, bijvoorbeeld door vast te stellen welke pagina’s vaak worden bezocht, of de pagina’s functioneren als bedoeld en of foutmeldingen worden gegenereerd. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om (op anonieme basis) te bepalen of “aanklikbare” advertenties op de Websites (voor zover die er zijn) worden aangeklikt. Deze cookies worden permanent op uw apparaat opgeslagen om uw browserervaring te verbeteren.

 

Andere (niet-functionele) cookies

 

 1. Analytics cookies

Deze cookies verschaffen MEDION informatie over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van de Websites, bijvoorbeeld door te meten hoe lang gebruikers op een Website aanwezig blijven en de bron te bepalen van waaruit de Website wordt bezocht. Anders dan bij de session state cookies, waarbij deze informatie op geaggregeerde, anonieme basis wordt verzameld, staan deze analytics cookies toe om individuele IP-adressen te onderscheiden. Dergelijke individuele IP adressen en daaraan gekoppelde informatie zijn uitsluitend aan MEDION bekend en worden aangewend om de dienstverlening door MEDION te verbeteren.

 1. Advertising cookies

Deze cookies kunnen door MEDION worden gebruikt om advertenties op het online gedrag van bezoekers af te stemmen en daarmee meer aantrekkelijke, gerichte advertenties aan bezoekers te kunnen tonen op de Websites en op websites van partners van MEDION. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bepalen wanneer een bezoeker bepaalde content op de Websites gebruikt (aanklikt) en vervolgens al dan niet de website van een derde-adverteerder bezoekt (zogenaamde conversie cookies). De cookies kunnen ook helpen om advertenties beter te laten aansluiten op de voorkeuren van bezoekers.

 1. Social Media cookies

Deze cookies worden geplaatst door social media partijen met wie MEDION samenwerkt om de inhoud van de Websites makkelijk te kunnen delen met anderen. Voor informatie over de cookies die deze social media partijen plaatsen verwijzen wij naar de websites van de betrokken partijen: Google+, Facebook, Twitter en YouTube.

 

Cookie instellingen wijzigen

Nadat u in de cookie banner een keuze heeft gemaakt voor basiscookies of alle cookies, kunt u steeds in uw internet browser instellen welke soort cookies u wenst te accepteren en welke niet. Die instellingen moet u voor elk van uw randapparaten en browsers instellen. Eerder geplaatste cookies kunt u ook in uw browserinstellingen verwijderen. Let op: als u de aanvaarding van cookies helemaal uitschakelt, zullen uw gebruikersnamen en wachtwoorden op geen enkele website meer worden onthouden en zullen bepaalde websites wellicht niet meer behoorlijk kunnen worden gebruikt. Op welke wijze u de instellingen kunt aanpassen verschilt per type browser.

 

 1. DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS

 

Aankoop via de Websites

Als u een product of dienst van MEDION aanschaft via een Website, dan vragen wij u om een aantal persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de koopovereenkomst:

 

 1. uw naam;
 2. uw geslacht (voor de aanspreektitel, heer of mevrouw)
 3. uw adres, alsook een eventueel alternatief adres voor levering van bestelde producten en diensten;
 4. uw telefoonnummer en (optioneel) faxnummer;
 5. uw emailadres.

 

In de systemen van MEDION worden voorts, gekoppeld aan de voornoemde contactgegevens, de volgende transactiegegevens vastgelegd als u producten of diensten via de Websites bestelt: het ordernummer, het betalingskenmerk voor een bepaalde bestelling, de datum van bestelling, de betrokken goederen en het aankoopbedrag.

 

Aanmaken van een account

U kunt op de Websites een account aanmaken voor het eenvoudig plaatsen van bestellingen voor producten en diensten van MEDION. Om een product of dienst van MEDION te kunnen kopen is het niet verplicht om een account aan te maken. Als u een account aanmaakt, dan vragen wij u dezelfde persoonsgegevens te verstrekken als hierboven bij de aankoop van een product of dienst via de Websites zijn aangegeven. Bij het aanmaken van een account zal MEDION uw bestellingen voor u bijhouden, zodat u de uitlevering kunt volgen en uw bestelgeschiedenis kunt inzien. U kunt uw account op elk gewenst moment sluiten.

 

Contact met MEDION

Indien u e-mails met ons uitwisselt, telefoongesprekken voert of andere elektronische communicatie voert met onze medewerkers, dan kunnen door u verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens) en gegevens over (de inhoud van) deze gesprekken en communicatie in onze informatiesystemen worden vastgelegd. Deze gegevens worden gebruikt voor afhandeling van vragen en eventuele klachten, en kunnen op geanonimiseerde basis ook voor analyse- en trainingsdoeleinden worden gebruikt met betrekking tot de dienstverlening van MEDION.

 

 1. DE DOELEINDEN WAARVOOR UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

 

MEDION zal uw persoonsgegevens slechts verwerken indien dit noodzakelijk is voor één van de volgende doeleinden:

 

 • om een met u gesloten overeenkomst voor de levering van producten en diensten uit te voeren. Wij hebben uw persoonsgegevens dan nodig voor de uitvoering van deze overeenkomst.

 

 • Om u beter van dienst te zijn bij vragen of klachten. MEDION bewaart uw persoonsgegevens wanneer u contact opneemt met onze klantenservice om u van dienst te kunnen zijn indien u vragen of klachten heeft en bewaart deze gegevens om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.

 

 • Om statistische gegevens bij te houden over de verkoop van producten en diensten van MEDION en over haar dienstverlening. Voor deze doeleinden worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd, zodat zij niet langer tot u herleidbaar zijn.

 

 • Om u, indien u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, informatie over onze actuele aanbiedingen toe te zenden, bijvoorbeeld via onze elektronische nieuwsbrief. U kunt op ieder moment bij ons het verdere gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden tegengaan door contact op te nemen met ons service team (de contactgegevens staan op de Websites).

 

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het delen van bepaalde persoonsgegevens met toezichthoudende instanties.

 

 1. DE PARTIJEN MET WIE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEDEELD

 

Wij kunnen van tijd tot tijd uw persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers delen:

 

 1. Medewerkers van MEDION. Uw persoonsgegevens zijn in de regel alleen beschikbaar voor MEDION medewerkers indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

 

 1. Gelieerde ondernemingen. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de aan MEDION gelieerde ondernemingen binnen de MEDION groep (moederbedrijf, dochterbedrijven, zusterbedrijven) voor de uitvoering van met uw gesloten overeenkomsten voor de levering van producten of diensten, het verbeteren van de dienstverlening vanuit MEDION en voor het anonimiseren van gegevens ten behoeve van analytische en statistische doeleinden.

 

 1. Logistieke partners. Om onze producten en diensten aan u te leveren kunnen wij gebruik maken van logistieke partners. Aan hen worden uw naam, adres, contactgegevens en ordergegevens verstrekt zodat zij de leveringen kunnen verrichten.

 

 1. Het is mogelijk dat MEDION wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken aan een toezichthoudende instantie.

 

Uw persoonsgegevens worden door MEDION niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

 1. BEWAREN EN VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

MEDION bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn ontvangen. De bewaartermijnen van cookies staan in de cookielijst vermeld. Wij zijn verplicht om de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten minimaal 7 jaar te bewaren.

 

 1. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

 

MEDION treft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die u aan ons verschaft te beschermen tegen incidentele of opzettelijke manipulatie, verlies, verstoring of toegang door onbevoegde personen. De medewerkers van MEDION zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens. MEDION gebruikt bij haar online dienstverlening SSL-dataversleuteling. SSL staat voor Secure Socket Layer. SSL-dataversleuteling is een op het Internet vaak gebruikte versleutelingstechnologie ter beveiliging van de gegevens die u met onze Websites uitwisselt. Daarbij wordt het dataverkeer tussen uw internetbrowser en de servers van MEDION versleuteld, zodat niemand zomaar uw gegevens kan inzien. De veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd. Vanzelfsprekend bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van eventuele gebruikersnamen en passwords die u bij gebruik van onze Websites aanwendt.

 

 1. UW RECHTEN

 

U heeft, behalve in het geval van een beperkt aantal uitzonderingen, het recht:

 

 • op inzage in de persoonsgegevens die MEDION op enig moment van u verwerkt en het ontvangen van een kopie van deze gegevens;

 

 • om een verzoek in te dienen om onjuiste of verouderde persoonsgegevens bij te werken en te corrigeren;
 • om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen;

 

 • om een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

 • om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die u aan MEDION heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen; en om dergelijke persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen; en

 

 • om door u gegeven toestemming voor het ontvangen van informatie over onze actuele aanbiedingen in te trekken.

De hierboven genoemde verzoeken kunt u aan MEDION doen toekomen via de hieronder genoemde contactgegevens.

 

 1. CONTACT MET MEDION

 

Wij ontvangen graag uw vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring en onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Nederland: met betrekking tot de Nederlandse Websites kunt u voor uw vragen, opmerkingen en verzoeken per email contact opnemen met medionshop-nl@medion.com, of telefonisch op het nummer 0800 – 0201281.

 

België: met betrekking tot de Belgische Websites, kunt u voor uw vragen, opmerkingen en verzoeken per email contact opnemen met medionshop-be@medion.com, of telefonisch op het nummer 0800 – 49909.

 

Voorts heeft u ook de mogelijkheid om een klacht of een bezwaar in te dienen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens bij de relevante toezichthouder voor dataprotectie. De contactgegevens van de Nederlandse toezichthouder zijn te vinden op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De contactgegevens van de Belgische toezichthouder zijn te vinden op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

 1. WIJZIGINGEN

 

MEDION behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Wijzigingen in onze privacyverklaring worden op de Websites bekend gemaakt. Zo bent u er altijd van op de hoogte welke gegevens wij van u verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke voorwaarden.

 

 

Bijgewerkt: mei 2020

Je kunt ons ook hier bezoeken

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
Artikels vergelijken

Draai a.u.b. je toestel naar portret-modus.